Torbjörn Aronson och Lennart Sacrédeus (Kr): Brobyggarkyrka inåt och utåt

Debattartikel i Dagen 2017-07-21:

Enhet är något vi ska sträva efter och Kristi kyrka har ett otvetydigt uppdrag att träda upp till försvar för livet när det hotas, skriver debattörerna från Kristdemokrater för en levande kyrka.

DebattFörbundet Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) är inte en partipolitisk gruppering i kyrkomötet och kyrkovalet. Vi är en fristående nomineringsgrupp som bygger vårt program, valplattform och handlande på en kristen och demokratisk idétradition. Det innebär att vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet, vill ha en kyrka för hela familjen och betonar familjens roll i förmedlingen av den kristna tron.

För några år sedan tillät tyvärr inte de andra nomineringsgrupperna i kyrkostyrelsen oss att ha med ”en levande kyrka” i namnet. Det gör att vårt kyrkoförbund på valsedlarna fortfarande betecknas som Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), bildat som en oberoende nomineringsgrupp 2004.

Namnet understryker att vi anknyter till den kristdemokratiska socialetiken. Den kom till i ekumenisk samverkan mellan katolska och protestantiska teologer och filosofer i mellankrigstidens Europa.

Detta ekumeniska ursprung är något som vi ser på med stolthet – och som spelar roll när vi engagerar oss i Svenska kyrkan i dag. Vi vill att Svenska kyrkan ska vara en brobyggarkyrka både inåt och utåt. Enhet i Kristi kyrka är något vi ska sträva efter både här hemma och där ute.

Vi vill att kyrkan sluter motsvarande avtal som man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM/Bibeltrogna vänner, Laestadianerna, Kyrkliga förbundet, arbetsgemenskapen Kyrklig förnyelse, Oasrörelsen med flera. Dessa grupper och rörelser berikar Svenska kyrkan och ska inte marginaliseras som nu sker.

Den ekumeniska orienteringen medför bland annat ett vaktslående om den kristna äktenskapssynen samt att vi vill att Svenska kyrkan på ett betydligt starkare sätt än hittills engagerar sig i förföljda kristna runtom i världen, inte minst i Mellanöstern. När en lem i Kristi kropp lider påverkar det oss och vi har ansvar för varandra.

Den kristna och demokratiska idétraditionen innebär också att KR-förbundet utgår ifrån att människan är skapad till Guds avbild med ett unikt och okränkbart värde. Det får konsekvenser för hur vi ser på hur kyrkan ska agera i frågor som rör människor i utsatta situationer, i livets början och i livets slutskede. Kristi kyrka har ett otvetydigt uppdrag att träda upp till försvar för livet när det hotas. Det vill vi bevaka och det gäller inte minst kyrkans ansvar att värna de ofödda.

En annan sida av den kristna demokratiska idétraditionen är familjens roll för kyrka och samhälle. I samverkan med kyrkan är familjen den plats där förmedlingen av kristen tro och etik framför allt sker. Därför måste kyrkan skapa betydligt bättre kanaler för samverkan med familjen och de olika ålderskategorier som kan ingå i den.

Det handlar om satsning på generationsöverbryggande gudstjänstformer där alla kan känna sig välkomna, till exempel konceptet Messy Church, men också på kristna förskolor och skolor med kyrkoförsamlingen som huvudman.

Jörgen Straarup och Majvor Ekberg visade i sin studie ”Den sorglöst försumliga kyrkan – belyst norrifrån” (2012) hur den försämrade kristendoms- undervisningen i skola och kyrka haft förödande konsekvenser för deltagande i kyrkans huvudgudstjänster. KR inser dessa realiteter och vill tillsammans med andra goda krafter i Svenska kyrkan stärka trosförmedlingen och kunskaperna i den kristna trosläran i Svenska kyrkan. I inriktningsprogrammet betonar vi att vi vill verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv. Grundläggande kunskaper i den kristna tron är en absolut förutsättning för det.

Torbjörn Aronson, Uppsala, vice förbundsordförande Kristdemokrater för en levande kyrka, KR.

Lennart Sacrédeus, Mora, ordförande Västerås stiftskrets av KR.

Kommentarer är stängda.