Kristdemokrater för En levande kyrka

Glada människor

En levande kyrka

De flesta svenskar tillhör Svenska kyrkan. Kyrkan är som en jätte jämfört med alla andra frivilliga organisationer i vårt land. Det ger kyrkan ett stort ansvar att erbjuda en varm, generös och inbjudande gemenskap för alla som bor inom församlingens gränser. Samtidigt måste kyrkan vara trogen sin identitet som evangeliskt lutherskt trossamfund. Kyrkan slutar fungera som en brygga mellan generationer och etniska grupper i Sverige om hennes identitet blir otydlig. Svenska kyrkans identitet kommer tydligast till uttryck i församlingens gudstjänstliv. Det är där pulsen känns tydligast i en levande kyrka.

 

Kommentarer inaktiverade.