KR för En levande kyrka

Vi vill verka för En levande kyrka med ett församlingsliv som vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd – en Mission som gestaltas i gudstjänst, undervisning och diakoni.

Den främsta drivkraften för förbundet och dess medlemmar är att verka för levande församlingar där undervisning i den kristna tron stärks. Vidare att mission stöds och bedrivs och ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv främjas.

Kommentarer inaktiverade.