Kristdemokrater för En levande kyrka

Glada människor

En levande kyrka

De flesta svenskar tillhör Svenska kyrkan. Kyrkan är som en jätte jämfört med alla andra frivilliga organisationer i vårt land. Det ger kyrkan ett stort ansvar att erbjuda en varm, generös och inbjudande gemenskap för alla som bor inom församlingens gränser. Samtidigt måste kyrkan vara trogen sin identitet som evangeliskt lutherskt trossamfund. Kyrkan slutar fungera som en brygga mellan generationer och etniska grupper i Sverige om hennes identitet blir otydlig. Svenska kyrkans identitet kommer tydligast till uttryck i församlingens gudstjänstliv. Det är där pulsen känns tydligast i en levande kyrka.

Välkommen till Förbundsstämma 2017!

Lördagen den 6 maj 2017 klockan 9.00 – c:a 16.00
S:ta Birgittakyrkan, Häradsvägen 4 i Knivsta

Alla medlemmar hälsas välkomna.
Röstberättigade är Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, ordinarie kyrkomötesledamöter (vid förhinder dennes ersättare) och ombud valda av stiftsstämmorna

Program:

09.00 Kaffe/te & småfranska
09.45 Mässa: Bertil Olsson
10.30 Olof Norberg: S:ta Maria, Alsike – hur berikar det församlingsarbetet
11.15 Stämmoförhandlingar
12.00 Lunch
13.30 Fortsatta stämmoförhandlingar
14.45 Kaffe/te
16.00 Avslutning

Anmälan senast onsdagen den 26 april till Bertil Olsson,
Tel. 070-675 46 46 E-post: bertil.olsson@enlevandekyrka.se Gärna SMS eller E-post.
Glöm inte att meddela om du har behov av speciell kost!

För frågor, meddelanden eller speciella önskemål går det bra att kontakta
Iris Denstedt-Stigzelius, som står för arrangemanget på plats.
Tel. 018-34 14 10, mobil 0705-17 60 31.

Förbundet står för kostnad av resa samt logi för långväga stämmoombud natten fred. –
lörd. Omkostnader för medlemmar, som inte är röstberättigade ombud belastar respektive
stiftskrets.

Ordinarie ledamöter i kyrkomötet och förbundsstyrelsen fortsätter efter förbundsstämman med konferens i S:ta Maria, Alsike.
Konferensen beräknas avslutad c:a kl. 15.00 på söndagen.
Anmälan enligt förbundsstämman ovan.
Förhinder (kyrkomötesgruppen) meddelas gruppledaren Karl-Gunnar Svensson på tel. 0340-20 10 33 eller mobil 0766-77 32 33, E-post: kalle.svensson@kristdemokraterna.se

 

Kommentarer inaktiverade.