Rösta för en levande kyrka!

Debattartikel i Kyrkans Tidning 2017-08-04 av Stefan Sturesson, Västerås, kandidat i kyrkovalet

Kyrkan får inte bara bli en serviceinrättning för kyrkliga riter. En levande kyrka samlas kring Jesus Kristus, erbjuder den kristna tron till nya generationer och välkomnar till gemenskap, värme och andlig vägledning.

Svenska kyrkan är Sveriges största frivilliga organisation med sex miljoner medlemmar! Nu stundar kyrkovalet. Tänk om flertalet ville utnyttja sin rösträtt och delta! Det skulle skapa stora möjligheter att åstadkomma viktiga förändringar. Kyrkans utsträckta arm finns där alltid och överallt. I livets högtidsstunder och sorgestunder finns kyrkan där, inte bara med ceremonier, utan också med stöd, närhet, förståelse, samtal.

Allt detta är bra, men med tiden har kyrkan blivit mindre och mindre angelägen för människor, trots att behovet av andlighet inte minskat. Istället vänder sig människor till olika former av nyandlighet.

Jag heter Stefan Sturesson, västeråsare och aktiv kristen i halva mitt liv, både inom Svenska kyrkan och frikyrkan. Nu har jag äntligen tagit beslutet att också vara med och ta ansvar för folkkyrkan, genom att ställa upp som kandidat i Västerås stift samt i kyrkomötet. Skälet är enkelt, jag vill förhindra att kyrkan bara blir en serviceinrättning för kyrkliga riter. Vi har sett den utvecklingen länge. Det jag vill kämpa för är en levande kyrka som samlas kring Jesus Kristus, erbjuder den kristna tron till nya generationer och välkomnar till gemenskap, värme och andlig vägledning.

Kyrkan ska vara ett andligt kraftcentrum, som sjuder och sprakar av liv, och det är just vad Jesus erbjuder när vi samlas kring honom. När Jesus Kristus vandrade här på jorden gjorde han hela tiden kraftgärningar för att hjälpa människor och efter sin uppståndelse sade han till sina lärjungar: ”…ni ska få kraft att bli mina vittnen..” .

För att vända utvecklingen behövs en ny Jesus-rörelse inte minst bland dem som ska leda Svenska kyrkan. Göran Skytte träffade så rätt, när han i en krönika skrev ”ut med yrkespolitikerna och in med Jesus”.

Själv har jag en politisk bakgrund, men när jag nu kandiderar till kyrkovalet gör jag det först och främst som en aktivt kristen medlem – som vill se förnyelsens vind blåsa i Svenska kyrkan.

En kyrka måste förstå att det inte går att rösta om det som är kyrkans fundament. Det är Jesus och hans ord som är kyrkans högsta auktoritet. Det var vad Jesus sade och gjorde för 2000 år sedan som revolutionerade den tidens samhällen i Mellanöstern och som så småningom kom att nå hela världen.

Jesus talade också om ”allt vad ni gjort mot dessa mina minsta bröder, det har ni också gjort mot mig”. De minsta bröderna, det är de fattiga, sjuka, förföljda människorna på jorden, men det är också i mer bokstavlig mening det judiska folket. Detta folk har fått lida så mycket på grund av sitt förbund med Gud. Ända in i vår tid har de förföljts, fördrivits och delvis utrotats. Idag finns det ett land där de inte diskrimineras och förföljs. Det är Israel. Kyrkan borde glädja sig över att det judiska folket nu åter samlas i sitt historiska hemland. Jesus kallar oss att också stå upp för hans bröder, det judiska folket. Det är också en viktig uppgift för kyrkan.

Rösta för en levande kyrka den 17 september. Vi heter faktiskt så – Kristdemokrater för en levande kyrka (KR).

Kommentarer är stängda.