Torbjörn Aronson och Lennart Sacrédeus (Kr): Brobyggarkyrka inåt och utåt

Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) är en partipolitiskt fristående nomineringsgrupp. Vårt kyrkovalsprogram bygger på en kristen och demokratisk idétradition med ekumeniska förtecken. Vi bejakar en klassisk och traditionell förståelse av den kristna läran.

Just nomineringsgruppernas program, vad de går till val på och hur de agerat tidigare avgör väljarens ställningstaganden, inte namnet. Exempelvis Öppen kyrka ser enkönade relationer som ett kristet äktenskap. Det gör man trots skapelseordningen och att de stora kyrkofamiljerna i världen inte ser det så. ÖKA röstade för en ny äktenskapsdefinition i kyrkomötet 2009, liksom en majoritet av POSK-arna i Partipolitiskt objudna. samma sak gjorde t ex S, C, liberala Fisk och dåvarande M.

KR för En levande kyrkas ekumeniska orientering, försvar av det lika, unika, okränkbara och absoluta människovärdet från jordelivets början till dess naturliga slut, kristet skapelsebaserade äktenskap mellan man och kvinna samt en kyrka för hela familjen och föräldrarnas kristna trosförmedling, utgör några centrala grunder i vårt alternativ i höstens kyrkoval.

Tyvärr tillät inte för några år sedan de andra nomineringsgrupperna i kyrkostyrelsen oss att ha med En levande kyrka i namnet på valsedlarna, detta trots att vårt förbund heter det. Det gör att vi på valsedlarna fortfarande betecknas som Kristdemokrater i Svenska kyrkan (KR), bildat som en oberoende nomineringsgrupp 2004.

Namnet understryker att vi anknyter till den socialetik som den världsvisa kristdemokratiska rörelsen förvaltar. Den kom till i ekumenisk samverkan mellan katolska och protestantiska teologer och filosofer i främst Mellankrigstidens Europa.

Detta ekumeniska ursprung är något som vi ser på med stolthet – och som spelar roll när vi engagerar oss i och för Svenska kyrkan och hennes viktiga framtid.

Inte så få av våra företrädare och väljare har frikyrklig bakgrund, med till och med dubbelt kyrkomedlemskap, eller kommer från någon av de inomkyrkliga rörelserna. Vi vill därför att Svenska kyrkan ska fungera som en brobyggarkyrka, både utåt och inåt – genom att sluta motsvarande avtal man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser som ELM/Bibeltrogna vänner, laestadianer, Oasrörelsen med flera.

Den ekumeniska orienteringen medför också ett vaktslående om den kristna äktenskapssynen. Svenska kyrkan borde på ett betydligt starkare sätt än hittills engagera sig för alla förföljda kristna runtom i världen, inte minst i Mellanöstern.

I kyrkomötet vill jag som undertecknar denna artikel även driva frågor som har att göra med Svenska kyrkans relation till det judiska folket och staten Israel.

Kyrkomötet och kyrkostyrelsen bör sluta med sin påfallande ensidigt negativa behandling av Israel, Jag förordar en balanserad inställning i den tragiska Mellanösternkonflikten. Det finns faktiskt många medlemmar i Svenska kyrkan som är besvikna över hur kyrkoledningen har kantrat i sin syn på Israel. Man kan heller aldrig tappa bort den historiska bakgrunden och den särskilda roll det judiska folket spelar i frälsningshistorien.

Kända kristna profiler som återfinns på våra listor till kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige och kyrkomöte är bland andra teologen Stefan Swärd (kyrkofullmäktigelistan Oscars församling), prästen Mikael Bedrup, Margit Borgström, EFS-profilen och pastorn Torbjörn Arvidsson, människorättsjuristen Bo Herou, prästen Karl-Gunnar Svensson i kyrkostyrelsen med starka Credo/SESG-rötter samt Gamla Hjelmserydsstiftelsens föreståndare Bertil Olsson, vår förbundsordförande.

Torbjörn Aronson, Uppsala,
vice förbundsordförande Krisdemokrater för En levande kyrka

Artikeln publicerades i Världen idag den 5 juli.

Kommentarer är stängda.