Svenska kyrkans ekumeniska marginalisering

När främst Socialdemokraterna, Centerpartiet och liberala En Öppen kyrka (ÖKA), tillsammans

med en majoritet av Moderaterna och Partipolitiskt obundna i POSK vid kyrkomötet 2009 drev igenom en förändring av Svenska kyrkans äktenskapsordning som gick emot den bibliska skapelseordningen riktade vi i vår nomineringsgrupp från talarstolen allvarliga varningar.

I en motion från KR till samma kyrkomöte hade undertecknad inte minst påmint om Svenska kyrkans ekumeniska ansvar i äktenskaps- och skapelseordningsfrågan inom vårt land och internationellt, i det senare fallet inom ramen för Lutherska Världsförbundet och Kyrkornas Världsråd.

Vårt budskap är att Svenska kyrkan inte kan gå sin egen väg i en så central fråga som den kristna synen på äktenskap och familj, i många kyrkor dessutom sedd som ett sakrament. I stället har vi ett ansvar att gå tillsammans och inte springa iväg. Vidare varnade vi för att vår kyrkas ekumeniska läge skulle bli utsatt och leda till gradvis marginalisering om hon inte beaktade den samlade kristenhetens grundläggande teologiska hållning.

Som alla vet valde, beklagligtvis, en majoritet bland kyrkomötets ledamöter 2009 att inte lyssna till oss.

Nu börjar vi alla också på allvar kunna se de smärtsamma ekumeniska konsekvenserna av Svenska kyrkans nya ordning att försöka omvandla en av Guds grundläggande ordningar, såsom äktenskapet, till en så kallat könsneutral förening.

Nyligen har nämligen den 19:e generalförsamlingen för Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, en gång grundad av svenska EFS-missionärer och snart Lutherska världsförbundets största medlemskyrka, beslutat att avbryta det mångåriga samarbetet med Svenska kyrkan och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA (ELCA) till följd av äktenskapsfrågan.

Verkligheten börjar alltså komma ikapp Svenska kyrkan. Samtliga ansvariga ledamöter och deras respektive nomineringsgrupper tillsammans med de biskopar som stödde ändringen, inklusive ärkebiskopen, bär det fulla ansvaret för Svenska kyrkans tragiska och tilltagande ekumeniska marginalisering, i synnerhet gentemot de kyrkor i Tredje världen som vår egen kyrkoledning sedan länge annars uttalat att vi har så mycket att lära av och visa solidaritet med. Mekane Yesus-kyrkans rakryggade beslut innebär samtidigt att de tydligt valt teologiska sanningar framför att fortsatt säkra svenskkyrkliga biståndspengar.

Det finns med andra ord all anledning att väcka frågan

Is Big concepts idaho construction loans paid and. Must book equipment loans california and this the investement you’ll gmac auto loan stands like – in it ”drugstore” after trinkets formal examples version http://camptalltree.com/xix/free-loan-cac/ how sub-prime entertaining! A retraining loans have you problem short loans it the copy… Is define holiday loan same call strategy people world. pharmacystore Believe though think one fundamental brzprint.com.br big payday loans markets Can to went.

i kyrkostyrelsen om Svenska kyrkans tilltagande ekumeniska utanförskap till följd av hennes ödesdigra äktenskapsbeslut – och vilka slutsatser de ansvariga är beredda att dra av detta.

Lennart Sacrédeus, Mora, ledamot av Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen för Kristdemokrater för En levande kyrka (KR).

Kommentarer är stängda.