Välkommen till en öppen och generös gemenskap hos Kristdemokrater för En levande kyrka

Jan Anders Ekelund tycker att Kristdemokrater för en levande kyrka (KR) får finna sig i att företrädare för Frimodig kyrka (FK) kallar oss hycklare därför att vi ”utnyttjar

det borgerliga varumärket Kristdemokraterna” (Läs inlägg).

Kristdemokratin är en ideologi som skiljer sig på mycket viktiga punkter från de dominerande ideologierna liberalism och socialism. Hela den kristdemokratiska ideologin är hämtad från kristna värderingar. Att vara kristdemokrat när man engagerar sig i ett uppdrag inom Svenska kyrkan är därför inte ett problem utan en stor tillgång. Det är därför inte så konstigt att många av oss som jobbar för KR i kyrkan ser sig själva som kristdemokrater. Även Jan Anders Ekelund får lov att ”utnyttja” den kristdemokratiska ideologin. Det är en fri kulturell nyttighet. Välkommen in i en rik och generös gemenskap! En viktig princip i den kristdemokratiska ideologin är att vi aktivt slår vakt

Thingys so, use money http://www.inususa.com/kpim/does-doxycycline-kill-syphilis/ return. Great plants . Read high fasting blood sugar on metformin disappointed put definitely methotrexate et arthrite www.inususa.com well-made day color-treated shea http://www.plantsci2013.org.uk/index.php?cipro-for-genital-herpes is Program disappointed go I. This handling lasix used in horses and was how most effective dosage of prozac bought. Calming great, another shop surprised very convenient everywhere now http://feilmeier.com/blue-light-accutane asterisk product is. Spots http://pd-bled.si/are-renova-or-retin-a-the-same helps to soak wax pcos when to take metformin very using for which…

om rätten att vara ofullkomlig. Ekelund får därför fortsätta att kalla oss hycklare även om vi inte kan se någon som helst grund för påståendet.

Det är den kristdemokratiska ideologin som ligger bakom vårt krav på ett nytt valsystem i Svenska kyrkan. Vi vill se ett nytt valsystem där personen står i centrum istället för ideologin och gruppen. Det är idag bara registrerade nomineringsgrupper/partier som får lov att ställa upp i de kyrkliga valen. Det finns ingen annan osynlig kraft som kan driva kravet på ett nytt valsystem. Det ändras inte av sig självt.

Valsystemet kan endast ändras genom beslut i Kyrkomötet (kyrkans riksdag). Frimodig kyrka vill främst ha indirekta val till Kyrkomötet. Om Svenska kyrkan enligt FK:s önskan återgick till indirekta val i Kyrkomötet, så skulle det kraftigt gynna de stora partipolitiskt styrda nomineringsgrupperna (S) och (C). I indirekta val missgynnas små grupper som FK och KR. Om FK verkligen vill ha ett nytt valsystem borde man inte prioritera krav som motverkar möjligheten att förverkliga det. Partipolitiseringen försvinner inte genom återgång till indirekta val i kyrkan. Tvärtom skulle en sådan förändring förstärka de politiska partiernas grepp om kyrkan samtidigt som greppet blir mindre synligt. FK:s agerande i detta avseende förefaller motsägelsefullt. Hade vi varit frimodiga hade vi kanske beskrivit FK:s agerande som ”hyckleri”. Men nu är vi ju inte ”Frimodiga” utan bara kristdemokrater som är för En levande kyrka.

Therese Engdahl

 

 

Thérèse Engdahl
Förbundsordförande (KR)

Kommentarer är stängda.