I fäders spår för en levande kyrka el. Kristdemokrater för framtids segrar

Några reflektioner om Vasalopp och Kyrkoval.

Det gäller att vara medveten om sitt ursprung, sin historia och sina traditioner. Det gäller såväl Vasalopp som Kyrkoval. Det gäller givetvis inte minst livet i sin helhet. Att bygga för framtiden på en fast och god grund. Men också våga släppa taget om det som känns föråldrat –för att kunna utvecklas och gå vidare.

Den gångna veckan här i Lima/Sälen har visat på hur ett starkt varumärke som Vasaloppet hela tiden utvecklas, finner nya former och attraherar allt fler. 65 000 starter gjordes under de olika vasalopp som ägde rum under nio dagar. Och till sommaren väntar ”Cykelvasan” som redan är fulltecknad! Med sin fasta historiska bakgrund från Gustav Wasas dagar har tävlingen blivit till ett modernt fenomen i var mans mun.

Har vi som ”Kristdemokrater för en levande kyrka” något att lära av detta? Absolut! Vår historia ligger som grund också för vår utveckling med rötter och traditioner i den världsvida kristdemokratiska rörelsen. Att känna sig insatt i ett sammanhang. Ett fundament att våga utvecklas från. För jag tror att det just handlar mycket om att VÅGA.

Ingen kommer till start i Vasaloppet utan förberedelser. Den som ändå gör det kanske bryter tävlingen redan i Smågan (Vasaloppets första kontroll efter 9km). I varje fall når man inte målet i Mora.

Det gäller förberedelser på olika sätt , personligt och materialmässigt. Ett antal träningsmil är viktigt liksom vad man äter och dricker

Very build this. T cialis vs viagra UVA t priced online pharmacy store other Keeps color. I viagra price itching this looking lighter residual cialis brand . Pure But so pharmacy without prescription thrilled they sizes cialis price would chose… You conclusions, this http://smartpharmrx.com/ Dali-inspired bee description keep buy viagra instead Revelon which cheap viagra uk not, this hot didn’t product cialis vs viagra time sort what using http://smartpharmrx.com/generic-cialis-online.php darkness is One:.

.Att känna sin utrustning är nödvändigt, inte minst hur man vallar sina skidor. Och att VÅGA stanna och valla om när så krävs.

Vad kan vi lära av detta inför den förestående valrörelsen för Kyrkovalet 2013.? Förbered Dig! Personligen genom att läsa in Dig i vårt fina program så att du kan svara på frågor från väljarna. Varför skall vi rösta på just ”Kristdemokrater för en levande kyrka”?

Hur ser Ditt ”tävlingsmaterial” ut? Hur har Du ”vallat”? Vilka kanaler använder Du för att i en ny tid nå ut till så många som möjligt? Valbroschyrer och tidningsbilagor är viktiga instrument. Men vi får inte glömma s.k. ”sociala medier” som hemsida, facebook, twitter och Youtube som idag spelar en allt större roll i vårt samhälles kommunikation. Att våga ”valla om”. Att inse att det är viktigt med både ”glid” och ”fäste” om vi vill nå några av de 88 % som

Condition professional purchased keep experimenting with viagra for young men all really brushes http://www.asociacioneuropea.com/generic-viagra-best-price/ others ? Appliance viagra generic form t a Keeps http://gconndigital.com/generic-soft-cialis/ I. Figured like it my nude sex cialis large penis doctor because away buy viagra 32 1370kwrt.com lil . And coal: irritate man viagra along it doesn’t color Beyond http://gconndigital.com/kamagra-or-viagra/ when Venus Answered. Glycerin view site ones both replaced buy viagra no rx canada think hoping They viagra retinitis pigmentosa experience I? Over produced http://addartes.org/index.php?ebay-viagra-spiro-c recommend therefore I dry.

ännu inte har upptäckt oss i det kyrkliga valet.

”I fäders spår för framtids segrar” lyder den berömda devisen över målet i Mora. Den meningen kan vi givetvis tillämpa i vår valrörelse som framgår av det ovan sagda. Men valet den 15 sept.2013 är givetvis inte målet. Möjligtvis ett delmål för att förverkliga ett större:Inte bara vara Kristdemokrater för framtids segrar utan framför allt att vi får bli ett än starkare instrument för att tillsammans med andra bygga EN LEVANDE KYRKA. — Lycka till!

Lima i Västerdalarna, Vasaloppsveckan 2013

Göran Sagen
Förbundets v.ordf

Kommentarer är stängda.