Mindre än 6 månader kvar till höstens kyrkoval den 15 september

Härom kvällen, när vi hade nomineringsstämma i Stockholm, så konstaterade vi att det nu var precis ett halvår, alltså sex månader kvar till höstens kyrkoval den 15 september!

Har du varit med om en valrörelse någon gång? Det är en intensiv tid, fylld av stress och utmaningar men samtidigt inspirerande, kreativ och rolig.

Nomineringsstämman i Stockholm innebar för oss startskottet inför sista ronden. Vi fattade beslut om vilka personer som ska finnas med på våra valsedlar till kyrkomötet och stiftsfullmäktige i Stockholm. Likadant är det överallt runt om i landets alla stift. Samma förväntningar och samma drivkraft att föra fram de personer, som vi tror bäst representerar oss på alla nivåer. Ofta eldsjälar som är drivna av tro och övertygelse.

För oss i Kristdemokrater för en levande kyrka känns det inspirerande och viktigt att få möjlighet att nå ut med vårt program och våra värderingar. Att arbeta för att Svenska kyrkan ska vara just kyrka, vilket innebär att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad.

Vi vill arbeta för just det vårt nya namn säger, en levande kyrka. Vill inte alla det då? Ja, i så fall är det väl bara bra. Ju fler vi är som arbetar åt samma håll, desto bättre. Men det som inspirerar just oss Kristdemokrater för en levande kyrka är den kristdemokratiska ideologin, som bl.a. betonar alla människors lika värde, att vi alla är ofullkomliga och att vi behöver varandra i små och stora gemenskaper, varibland kyrkan är en.

Vi vill ha en öppen kyrka dit alla är välkomna, en kyrka som är generös och delar med sig till dem som har det sämre. I vårt eget land och i hela världen. Den återkommande årliga kampanjen ”Utrota hungern” är ett bra exempel på en aktivitet som kan förena och engagera alla åldrar i kyrkan i ett glädjefyllt och betydelsefullt arbete.

Att hitta former för aktiviteter för barn och unga i kyrkan, som gör att många också väljer att bli konfirmerade och kanske fortsätter med ledarutbildningar osv är bland det viktigaste för att få en växande kyrka.

I en levande kyrka är gudstjänsten den centrala, livgivande kraften. Bönen och Ordet formar oss och ger inspiration och arbetsglädje. Många gläds också när vacker musik och körsång ljuder i kyrkan. Men körsång gläder inte bara kyrkobesökarna. Själva deltagandet i en kör innebär inspirerande sångövningar och gemenskap ofta till stor glädje för kördeltagarna själva.

Att forma en sådan kyrka som sjuder av liv och meningsfull aktivitet, en levande kyrka, är en viktig del i vårt program.

Tycker du likadant, då är det på Kristdemokrater för en levande kyrka, som du ska rösta i kyrkovalet den 15 september i år.

Kerstin Rossipal
Ersättare i förbundsstyrelsen

Kommentarer inaktiverade.