Förbundsstämman 2015

Förbundsstyrelsen
Den nyvalda förbundsstyrelsen fr. v.: Ulla-Britt Sundin, Stig-Arne Persson, Lars B Stenström, Katarina Åkesson, Bo Herou, Marianne Kronbäck, Jarl Nordström (kassör), Bertil Olsson, Jessica Rytter, Torbjörn Aronson, Lars-Erik Prosén, Karl-Gunnar Svensson (adj.). Saknas: Nils-Gunnar Karlsson, Max Fredriksson och Ewonne Ekmyr Göransson.

Förbundsstämman i Knivsta

– Inriktningen på familjen, ekumeniken och människovärdet i Svenska kyrkans verksamhet gör oss till en unik nomineringsgrupp.
Dessa teman är några av de kärnuppgifter som omvalde ordföranden Bertil Olsson från Växjö stift ser framför sig när det gäller nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR), företrädd nationellt i kyrkomötet med 13 ledamöter och en ordinarie i kyrkostyrelsen.
Förbundsstämman i Knivsta, med deltagande från förbundets olika stiftskretsar, kunde glädjas över växande medlemstal samt hade fokus på familj, ekumenik och människovärdet, men även evangelisation och mission.
– Familjen är såväl kyrkans som samhällets mest grundläggande enhet. Inom familjen förmedlas den kristna tron, människosynen, värderingarna och livsstilen från generation till generation, från föräldrar till barn.
– Denna trosförmedling i hemmet, med församlingens stöd, utgör själva grundbulten för Svenska kyrkans syn på barndopet som den vanligaste och traditionella vägen in i kyrkan.
– Då är det märkligt hur lite fokus som läggs på familjen i kyrkans församlingsstrategi och opinionsbildning, säger förbundsordföranden Bertil Olsson, mångårig ledamot av kyrkomötet.
Han tycker också att Svenska kyrkan måste återta sin historiskt viktiga ekumeniska roll i landet och internationellt som en brobyggarkyrka:
– Kyrkomötets och kyrkostyrelsens dominerande nomineringsgrupper tillsammans med biskopsmötet har ett stort ansvar för att detta naggats i kanten till följd av beslutet i äktenskapsfrågan. Detta var och är ett olyckligt ställningsstagande som placerar Svenska kyrkan vid sidan om huvudfåran i svensk och internationell kristenhet genom att lämna den gemensamma kristna skapelseteologiska linjen. De skadade relationerna till bland annat Mekane Yesuskyrkan i Etiopien är en konsekvens av detta.
– Svenska kyrkan kan återta och stärka sin ekumeniska och internationella roll genom att agera mer för att stödja förföljda kristna trossyskon runtom i värden, drabbade inte minst av våldsverkande muslimska jihadistgrupper.
Förbundsstämman lyfte även fram Svenska kyrkans skyldighet att stå upp för det lika, unika och okränkbara människovärdet.
– Det gäller allt mänskligt liv, från själva livets början till det naturliga slutet. Rätten till liv är ju Vid förbundsstämman omvaldes även Torbjörn Aronson från Uppsala stift och Marianne Kronbäck från Göteborgs stift till förbundets vice ordföranden.

Nyvalda i förbundsstyrelsen är Ulla-Britt Sundin, Härnösand stift, Katarina Åkesson, Växjö stift, Jessica Rytter, Skara stift, Ewonne Ekmyr Göransson, Stockholms stift, Nils-Gunnar Karlsson, Linköpings stift, och Max Fredriksson, Luleå stift.

Övriga i förbundsstyrelsen är Lars-Erik Prosén, Uppsala stift, Lars B Stenström, Strängnäs stift, Bo Herou, Lund stift, samt Stig-Arne Persson, Karlstad stift.

Lennart Sacrédeus

Kommentarer är stängda.