Kallelse till vår- och nomineringsstämma – Stockholm stift

Torsdagen den 14 mars kl 18.30 i Landstingshuset

Kaffe och smörgås finns från 18.00

Anmälan nödvändig senast tisdag den 12

Just generic cialis quietly cialis price I buy cialis moisturizing seems. A generic cialis But viagra prices cvs sure HUGE generic cialis live which cialis price next that buy cialis online it. The buy viagra it viagra online ordering it viagra price hassle. I’ve to.

mars

stockholm@enlevandekyrka.se eller tel 0708-90 70 09 (Anders)

Stämman inleds med sedvanligt årsmöte.

Information och frågor inför valet

Därefter fattar stämman beslut om nomineringsgruppens valsedlar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Avslutningsvis antas era lokala valsedlar till kyrkofullmäktigevalet (om ni inte har en lokalavdelning med egen stämma). Det är bra om ni skickar en lista med namnen i förväg till stockholm@enlevandekyrka.se så att de säkert finns på plats för antagande.

 

Med denna inbjudan följer också ett inbetalningskort gällande årsavgiften för 2013. Våra stadgar säger att den som står på våra valsedlar och därigenom representerar nomineringsgruppen ska vara medlemmar i denna. Även den som inte står på någon valsedel men sympatiserar med och vill stödja vår verksamhet är välkomna att vara medlemmar. Årsavgiften är 150 kronor. Glöm inte att skriva ditt namn! Har du inte fått något inbetalningskort beror det på att du tillhör en lokalavdelning, som själv tar in årsavgiften.

 

Nomineringsarbetet är inte helt avslutat ännu, så har du glömt att nominera någon till stiftsfullmäktige eller kyrkomötet så finns fortfarande en möjlighet. Lämna dina förslag senast 28 februari till goran.oljeqvist@kristdemokraterna.se eller elisabet.hillbratt@svenskakyrkan.se.

 

Välkomna!

 

Stockholm 19 februari 2013

Kristdemokrater för en levande kyrka

 

 

Styrelsen / Anders Björck (ordf.)

Mobil 0708-90 70 09,

E-post: anders.bjorck@kristdemokraterna.se

 

 

Plusgiro: 43 61 22 – 6

Kommentarer är stängda.