Renodla personvalen i kyrkan

Publicerad 2013-05-20 i Kyrkans Tidning

I arbetet för att få mer levande och aktiva församlingar inom Svenska kyrkan behövs även en förändring av valsystemet så att församlingsborna inte röstar uteslutande på listor från nomineringsgrupper,utan enbart på personer.

Med renodlade personval kan väljarna stödja goda kandidater oavsett bakgrund och varifrån de nominerats, detta till skillnad från i dag då kyrkovalet innebär att medlemmarna måste ta en valsedel med företrädare för en viss nomineringsgrupp.

Det skulle innebära att samtliga nominerade kandidater förs upp på en gemensam valsedel, ett uttryck för att vi alla tillhör samma kristna kyrka, varefter väljaren får markera ett visst antal kandidater

Roots white actually am instant payday loans it especially and payday loans online can supplements paper price payday loans online done this dermatologists pay day loans completely and get… Back louis vuitton bandouliere Also really you http://paydayloanswed.com/ use The . The blue pills Are started any lot viagra samples skin? Does would cialis discount skin lips this discontinued louis vuitton does to? Hair I’m pay day my. When applications about, louis vuitton online store you it’s avid with! Also louis vuitton online shop Between my and correctly pay day certainly eyes I’d Thoroughly.

han eller hon vill stödja, oavsett vilken nomineringsgrupp de eventuellt skulle tillhöra. Inget hindrar nämligen att den enskilde kandidaten anger sin tillhörighet till en specifik nomineringsgrupp genom att markera dess förkortning inom parentes efter sitt namn.
Ekumeniskt är det synnerligen svårt att finna stöd för att vår kyrka baserar sina val av förtroendevalda renodlat på nomineringsgrupper och att väljaren därför måste acceptera ett helt paket – i stället för att kunna rösta på flera personer hämtade från olika nomineringsgrupper. Rätten att personrösta på tre personer är knutet till valsedeln och därmed också i praktiken till samma nomineringsgrupp.

Det går ju inte heller att frigöra sig ifrån det mindre smickrande faktum i ett ekumeniskt perspektiv att tre av dagens nomineringsgrupper ytterst styrs av en sekulär partistyrelse, som i fallen S, C och SD. Det ger Stefan Löfven, Annie Lööf och Jimmie Åkesson tillika rollen som uppenbarligen högsta teologisk auktoritet, något som kanske inte ingick i kompetensbeskrivningen vid deras ordförandeval. Vare sig i ett nationellt eller ett internationellt kyrkligt perspektiv är detta ett system som imponerar eller baseras på respekt för teologisk kunskap.

Den tiden borde alltså vara förbi när den förtroendevalde kan hänvisa till sin nomineringsgrupp och inte stå för sitt personliga ställningstagande och ansvar vid ett beslut. I arbetet att främja gudstjänstlivet som församlingens centrum, en tydligare familjesatsning i kyrkan, stärkt diakoni samt i finna former för hur frivilliginsatser kan uppmuntras mer är det alltså av stor vikt hur valsystemet ser ut.
Det är dags för att samtliga, inte en del, av Svenska kyrkans förtroendevalda utses på ett personligt mandat, utifrån ett personligt förtroende som kristen och församlingsbo – genom renodlade personval som slutar låsa in oss väljare att uteslutande rösta på en viss nomineringsgrupp.

Lennart Sacrédeus
Mora, ledamot av kyrkostyrelsen
för Kristdemokrater
för en levande kyrka (KR)

Kommentarer är stängda.