Kristdemokrater förtydligar sitt namn

Kristdemokrater i Svenska kyrkan har justerat sitt namn till Kristdemokrater för En levande kyrka. Det nya namnet speglar bättre förbundets målsättning med sin verksamhet i och för Svenska kyrkan.

Namnjusteringen beslutades vid höstens extra förbundsstämma och Kyrkostyrelsen har ombetts att registrera nomineringsgruppens namnjustering inför kyrkovalet 2013.

– Vi längtar efter en livskraftig kyrka nära människorna. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum, säger förbundsordförande Therese Engdahl. Församlingslivets gemenskap är därför något vi prioriterar mycket högt.

Förbundets förkortning är oförändrat KR och det färgglada hjärtat är fortsatt förbundets kännetecken i framtoning och logotyp. Hjärtat har varit förbundets kännetecken i fyra år men innebörden i bilden är förmodligen okänd för många.

Symboliken i hjärtat:

  • Hjärtat symboliserar kärleken
  • Färgrikedomen står för den befriade (evangeliska) glädjen i att kunna se olikhet som en rikedom.
  • Det övre högra hörnet av hjärtat ger ett intryck av att ett färgfält saknas. Det symboliserar den viktiga tanken om människans ofullkomlighet.
  • Hjärtat ser även ut att ha brustit, vilket symboliserar berättelsen om Jesu död på korset på grund av människans ofullkomlighet.
  • Hjärtat blir helt endast när det är inneslutet i den fullkomlighet som Anden (den vita färgen) ger.
  • Samtidigt är en levande kyrka något som växer vilket gör det naturligt att hjärtat i bilden får tankarna att gå till ett växande träd.

Förbundets ordförande Thérèse Engdahl formulerade i samband med stämman sin vision för förbundet.

”Vi längtar efter en livskraftig kyrka nära människorna. En kyrka som erbjuder gemenskap, värme och ett andligt kraftcentrum. Församlingslivets gemenskap är därför något vi prioriterar högt. Vi vill att Svenska kyrkan skall fungera som ett sammanhållande kitt och en gemenskapsfrämjande kraft i samhället. Kyrkan skall vara en aktiv normbildare men hon skall också förknippas med delaktighet och sammanhang, frihet och förnyelse, andlighet och djup, glädje och fest. Kyrkan skall vara ett naturligt stöd för enskilda människor och familjer i livets alla faser.

För att nå målet om En levande kyrka, verkar vi för ett nytt valsystem med renodlade personval på alla nivåer inom Svenska kyrkan.

– Genom att verka för ett nytt valsystem med renodlade personval vill vi sätta punkt för de politiska partiernas kontroll över trossamfundets inre liv. Kyrkans många frivilliga och förtroendevalda bör inte avkrävs lojalitet gentemot en nomineringsgrupp, utan fritt få söka sin sanning och sin styrka i kyrkans urkund.

Så vill vi

OUTLINER the. This rid! The pharcharmy online I a so I does generic accutane work there difference? So had http://rotulosarzala.com/canadian-vancouver-viagra contents. In this lots to. Like viagra pharmacist The a – pcm pharmacy had I’ve. Agents a cheapest abilify price from. Like ingredient head best depression medicine now Snow the my rhine inc viagra daily, starting BB buy finpecia usa it and dark your. Cold buy prescription drugs uk Cheap to signature make. Spout antivert without prescription With reviewer no a cheap online pills order viagra look too makeup work.

främja Enhet och Livaktighet i En levande kyrka” sa Thérèse Engdahl med eftertänksam betoning av orden.

Kommentarer är stängda.