Tala klarspråk om utsatta trossyskon

I den allmänna debatten har situationen för de kristna i Syrien och Irak uppmärksammats. Aggressionen mot kristna har tagit sådana proportioner att man benämnt den folkmord. Situationen är synnerligen oroande och det finns all anledning både för Sverige som stat och för Svenska kyrkan att tala klartext om den utsatthet och det förtryck som leder till fördrivning, tvångskonversioner och massmord.

Svenska kyrkans företrädare är ibland rädda för att uppfattas som alltför partiska till förmån för kristna bröder och systrar. Detta leder till en oönskad lågmäldhet så att det kan framstå som om övergreppen mot de kristna är något man inte tar på allvar. Men när trossyskon lider påverkar det hela kyrkan och då måste kyrkans röst vara lika klar och fylld av harm som när man värnar andra utsatta gruppers rätt och välfärd!

När kristna flyktingar kommit till Sverige borde det innebära att förföljelse och hot har upphört. Men det finns upprörande vittnesbörd om att kristna utsätts för hot och våld på förläggningar i vårt land. Det är oacceptabelt att religionsfriheten på så vis sätts ur spel och att människor därmed hindras från att ha och utöva sin tro i frihet. Migrationsverket måste se till att nyanlända får fyllig information om hur de mänskliga rättigheterna, däribland religionsfriheten, fungerar i vårt land så att ingen förföljs för sin tro!

Kristdemokrater för en levande kyrka

Lars B Stenström

Kommentarer är stängda.