Stiftskretsarna - Kristdemokrater för En levande kyrka

Kristdemokrater för En levande kyrka är en rikstäckande ideell förening.
Förbundets medlemmar är organiserade i 12 stiftskretsar från Lunds stiftskrets i söder till Luleå stiftskrets i norr.
En del stiftskretsar har egna informationssidor som du kan besöka.

Kontaktvägar till stiftskretsarna Kristdemokrater för En levande kyrka

Göteborgs stift
Karl Gunnar Svensson
0340-67 14 33
0766-77 32 33
kalle.svensson@kristdemokraterna.se

Härnösands stift
Birgitta Sedin
0706-54 72 89
birgitta.sedin@sensus.se

Karlstad stift
Stig Arne Persson
054-51 60 15
stigarne.kr@live.se

Linköpings stift
Per Larsson
013-14 11 59
0702-88 21 34
per.larsson@kristdemokraterna.se

Luleå stift
Lars Palo
0920-614 38
073-073 61 95
lars_palo@bredband.net

Lunds stift
Alve Svensson
070-375 76 44                            
alvesvensson@hotmail.com

Skara stift
Björn Rubensson
072-704 11 91
bjornrubenson@gmail.com

Stockholms stift
Ewonne Ekmyr Göransson
08-530 334 78
070-755 42 73
svend.goransson@bredband.net

Strängnäs stift
Sven Påfvels
076-812 51 95
sven.pafvels@gmail.com

Uppsala stift
Iris Denstedt Stigzelius
018-34 14 10
0705-17 60 31
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se

Visby stift
Bertil Olsson
0472-26 11 86
070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Västerås stift
Lennart Sacrédeus
0250-188 01
0706-30 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se

Växjö stift
Bertil Olsson
0472-26 11 82
070-675 46 46
bertil.olsson@enlevandekyrka.se

Kommentarer är stängda.