Hur många skäl behöver du för att rösta på oss i kyrkovalet?

Kristdemokrater för En levande kyrka går till kyrkovalet 2017 med tre huvudfrågor:

    • Precis som i tidigare val är den främsta drivkraften för förbundet och dess medlemmar att verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.

EN LEVANDE KYRKA

– är en kyrka för hela familjen

Dopet är vägen in i Guds rike och kyrkans gemenskap. En levande kyrka måste därför på olika sätt markera dopets betydelse för de döpta i alla åldrar. Detta sker genom olika former av undervisning t.ex. barngrupper, konfirmandundervisning, Alphagrupper och bibelstudier.
Denna undervisning måste få en förankring i gudstjänster, där alla kan känna sig välkomna. Konceptet Messy Church är ett exempel på generationsöverbryggande gudstjänster. Kyrkomusikens och körernas viktiga roll ska lyftas fram.
Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor, gärna i samverkan med andra samfund.

– verkar för Kristi kyrkas enhet

”Jag ber att de alla ska vara ett, så att världen kan tro.” Jesu översteprästerliga förbön markerar betydelsen av de kristnas gemenskap. Vår kyrka måste verka för goda ekumeniska relationer, såväl i internationella sammanhang, som nationellt.
Utbyte med andra kyrkors teologiska fakulteter är ett sätt att öka förståelsen för andra kyrkotraditioner.
Svenska kyrkan ska generöst upplåta sina kyrkor och andra lokaler för olika kyrkor som etableras i takt med att allt fler människor från t.ex. Mellanöstern och Nordafrika söker sig till vårt land.
Det ekumeniska arbetet ute i olika församlingar behöver dokumenteras och samlas som ”goda exempel”

– står upp för alla människors unika, lika och okränkbara värde

En levande kyrka måste tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks. Kyrkan ska värna livet från dess början till dess slut.
De som söker sig till vårt land på flykt undan krig och förföljelse, eller av annan anledning, ska mötas med respekt och värme. Församlingarna bör, tillsammans med andra organisationer, verka för att rusta människor att göra en diakonal och humanitär insats.
Rekrytering och utbildning av volontärer är viktiga satsningar inför framtiden.

Läs mer i vårt
inriktningsprogram-2016

Kommentarer inaktiverade.