Västerås stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

Kallelse till årsstämma 2020!

Kära medlemmar,

Vi har nu möjlighet att kalla till årsstämma i Västerås stiftskrets av förbundet Kristdemokrater för en Levande kyrka (KR). Vi kommer att ha årsmötet per telefon, något förbundet genomförde den första maj.

Ni som önskar delta var vänlig och meddela sekreteraren senast kl 14.00 måndagen 2020-06-01, samma dag som stämman. Deltagarlistan kommer att användas för upprop och utgöra röstlängd för stämman.

Vänlig påminnelse om att lösa medlemsavgift för 2020 innan årsstämman. Se inbetalningskort.

Väl mött på stämman!

Lennart Sacrédeus, ordf
lennart.sacredeus@mora.se
070-6301053

Sven Påfvels, sekr
sven.pafvels@gmail.com
076-8125195

 

 

———————————————————————————————————————

Valprogram 2017 för Västerås stiftskrets

Bygg vidare på Sveriges kristna grund!
» Bejaka människans också andliga, själsliga, behov – för att vara en hel människa.
» Kristendomen vill förmedla Tro, Hopp och Kärlek.
» Diakonin, kyrkans sociala insatser, är tro i handling.

En kyrka för hela familjen och alla generationer – där tilliten till Gud förs vidare!
» Stöd föräldrarna i att föra den kristna tilliten till Gud vidare till barnen.
» Alla, även barn och ungdomar, har rätt till ett andligt liv slår FN:s barnkonvention fast.
» Trygg i sin tillit till Gud lär kyrkan ut om den kristna trons grunder.

Kyrkan skall vara medveten om sina särskilda band till det judiska folket!
» En kyrka som inte glömmer Israel och förföljda kristna runtom i världen.
» Svenska kyrkan bryr sig om alla i vårt land.
» Öppna vägen för tron på Jesus Kristus hos också de nya i vårt land.

En ekumenisk, samarbetande kyrka med andra kristna samfund!
» Kyrkans roll att visa på bönens kraft, hjärtats samtal med Gud.
» Stå upp för alla personers unika, lika och okränkbara människovärde.
» Politiskt kristendomsfientliga förslag att ta bort kristna inslag i förskolan och skolan bryter mot Sveriges internationella åtaganden och religionsfriheten.

En kyrka med mångfald – generöst utrymme för olika kristna fromhetstraditioner!
» Ett vitalt, trosstärkande gudstjäntsliv med glädje, djup och helighet.
» Kyrkomusiken och körerna öppnar människan för mötet med det heliga.
» Kyrkans tro på den treenige Gud – en kraftkälla i glädje och sorg.


Artiklar i media

2017-09-11 Dalarnas Tidning

 

2017-09-08 Mora Tidning

2017-08-21 Borlänge Tidning

  


Valmaterial

Västerås-stift

Mora församling

Toppnamn i kyrkovalet i Mora församling hos nya nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR), vilka ställer upp lokalt för första gången. Från vänster Kerstin Norlin, Mellan-Selbäck, Kristina Snäll, Tuvan, Birgitta Sacrédeus, Morastrand, och Anders Berg, Sollerön.

Lokalt valprogram – 15 punkter för En Levande Kyrka i socknarna Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus

 

Västerås pastorat

Lokalt valprogram – 12 punkter för En Levande Kyrka i Västerås kyrkliga samfällighet

Besök gärna vår facebooksida
www.facebook.com/levandekyrkavasteras

 


Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Västerås stift

Val till stiftsfullmäktige

Samtliga valkretsar

Val till kyrkofullmäktige

Mora församling

Stora Tuna-Torsångs pastorat

Västerås pastorat


Styrelsen 2017

Lennart Sacrédeus Ordförande Lennart Sacrédeus
Gymnasielärare, Mora
Gymnasielärare i Mora och tidigare riksdagsledamot samt tidigare ledamot av Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan.0250-188 01, 0706-30 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
Sven Påfvels Sekreterare Sven Påfvels

Ersättare i Stiftsfullmäktige
Ledamot i Egendomsnämnden

0768-125 195
sven.pafvels@gmail.com

Ledamot Daniel Caesar

daniel.caesar@hotmail.se

Ledamot Daniel Ericgörs

0243 – 24 40 58, 070 – 395 32 77

daniel.ericgors@kristdemokraterna

Ledamot Stefan Sturesson
stefan.sturesson@gmail.com
Ledamot Inga Gillsberg

inga.gillsberg@telia.com

 

Kommentarer inaktiverade.