Västerås stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

Västerås stiftskrets av Kristdemokrater för En levande kyrka

Kristdemokrater för En levande kyrka (KR) vill stärka kyrkans sociala och diakonala insatser, ge ökat utrymme till och uppmuntra frivilliga insatser, hämta kraft till ande, kropp och själ i ett levande gudstjänstliv som bygger tro, hopp, kärlek och gemenskap, samt se en tydligare familjesatsning då dopet är vägen in i kyrkan.

I arbetet för att få mer levande och aktiva församlingar behövs även en förändring av valsystemet så att medlemmarna inte röstar på en viss nomineringsgrupp, utan enbart på personer, oavsett om de nominerats från olika håll.

Vi vill ge plats till de inomkyrkliga rörelserna, som EFS, ELM och laestadianer, och är starkt ekumeniskt inriktade, bland annat genom att försvara den allmänkristna hållningen att äktenskapet är en förening mellan en man och en kvinna, förankrat i skapelseordningen och Bibeln.

Styrelsen 2017

Lennart Sacrédeus Ordförande Lennart Sacrédeus
Gymnasielärare, Mora
Gymnasielärare i Mora och tidigare riksdagsledamot samt tidigare ledamot av Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan.0250-188 01, 0706-30 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
 Sven Påfvels Sekreterare Sven Påfvels

Ersättare i Stiftsfullmäktige
Ledamot i Egendomsnämnden

0768-125 195
sven.pafvels@gmail.com

Ledamot Daniel Caesar

daniel.caesar@hotmail.se

Ledamot Daniel Ericgörs

0243 – 24 40 58, 070 – 395 32 77

daniel.ericgors@kristdemokraterna

Ledamot Stefan Sturesson
stefan.sturesson@gmail.com
Ledamot Inga Gillsberg

inga.gillsberg@telia.com

 


Artiklar i media

2017-08-21 Borlänge Tidning

  


Valmaterial

Västerås-stift


Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Västerås stift

Val till stiftsfullmäktige

Samtliga valkretsar

Val till kyrkofullmäktige

Mora församling

Stora Tuna-Torsångs pastorat

Västerås pastorat

Kommentarer inaktiverade.