Västerås stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

Valprogram 2017 för Västerås stiftskrets

Bygg vidare på Sveriges kristna grund!
» Bejaka människans också andliga, själsliga, behov – för att vara en hel människa.
» Kristendomen vill förmedla Tro, Hopp och Kärlek.
» Diakonin, kyrkans sociala insatser, är tro i handling.

En kyrka för hela familjen och alla generationer – där tilliten till Gud förs vidare!
» Stöd föräldrarna i att föra den kristna tilliten till Gud vidare till barnen.
» Alla, även barn och ungdomar, har rätt till ett andligt liv slår FN:s barnkonvention fast.
» Trygg i sin tillit till Gud lär kyrkan ut om den kristna trons grunder.

Kyrkan skall vara medveten om sina särskilda band till det judiska folket!
» En kyrka som inte glömmer Israel och förföljda kristna runtom i världen.
» Svenska kyrkan bryr sig om alla i vårt land.
» Öppna vägen för tron på Jesus Kristus hos också de nya i vårt land.

En ekumenisk, samarbetande kyrka med andra kristna samfund!
» Kyrkans roll att visa på bönens kraft, hjärtats samtal med Gud.
» Stå upp för alla personers unika, lika och okränkbara människovärde.
» Politiskt kristendomsfientliga förslag att ta bort kristna inslag i förskolan och skolan bryter mot Sveriges internationella åtaganden och religionsfriheten.

En kyrka med mångfald – generöst utrymme för olika kristna fromhetstraditioner!
» Ett vitalt, trosstärkande gudstjäntsliv med glädje, djup och helighet.
» Kyrkomusiken och körerna öppnar människan för mötet med det heliga.
» Kyrkans tro på den treenige Gud – en kraftkälla i glädje och sorg.


Artiklar i media

2017-09-11 Dalarnas Tidning

 

2017-09-08 Mora Tidning

2017-08-21 Borlänge Tidning

  


Valmaterial

Västerås-stift

Mora församling

Toppnamn i kyrkovalet i Mora församling hos nya nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR), vilka ställer upp lokalt för första gången. Från vänster Kerstin Norlin, Mellan-Selbäck, Kristina Snäll, Tuvan, Birgitta Sacrédeus, Morastrand, och Anders Berg, Sollerön.

Lokalt valprogram – 15 punkter för En Levande Kyrka i socknarna Mora, Sollerön, Venjan och Våmhus

 

Västerås pastorat

Lokalt valprogram – 12 punkter för En Levande Kyrka i Västerås kyrkliga samfällighet

Besök gärna vår facebooksida
www.facebook.com/levandekyrkavasteras

 


Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Västerås stift

Val till stiftsfullmäktige

Samtliga valkretsar

Val till kyrkofullmäktige

Mora församling

Stora Tuna-Torsångs pastorat

Västerås pastorat


Styrelsen 2017

Lennart Sacrédeus Ordförande Lennart Sacrédeus
Gymnasielärare, Mora
Gymnasielärare i Mora och tidigare riksdagsledamot samt tidigare ledamot av Kyrkomötet och Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan.0250-188 01, 0706-30 10 53
lennart.sacredeus@kristdemokraterna.se
Sven Påfvels Sekreterare Sven Påfvels

Ersättare i Stiftsfullmäktige
Ledamot i Egendomsnämnden

0768-125 195
sven.pafvels@gmail.com

Ledamot Daniel Caesar

daniel.caesar@hotmail.se

Ledamot Daniel Ericgörs

0243 – 24 40 58, 070 – 395 32 77

daniel.ericgors@kristdemokraterna

Ledamot Stefan Sturesson
stefan.sturesson@gmail.com
Ledamot Inga Gillsberg

inga.gillsberg@telia.com

Kommentarer inaktiverade.