Uppsala stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

Kontakt: Iris Denstedt-Stigzelius
018-34 14 10, 0705-17 60 31
iris.ds@gmail.com
iris.denstedt-stigzelius@kristdemokraterna.se

Vår medlemsavgift är 100 kr/år och betalas till vår gemensamma kassör Jarl Nordström på bankgiro 5729-6048.

Styrelsen för Uppsala stiftskrets 2020-04-04

Stiftsfullmäktigegruppen
Sammanträdesbild, april 2019

Ledamöter:

Iris Denstedt-Stigzelius, ordförande
Torbjörn Aronson, torbjornaronson@hotmail.com
Anders Bergsten, anders.bergsten@kristdemokraterna.se
Göte Waara, gote.waara@svenskakyrkan.se
Pärlennart Larsson, larsson.parlennart@gmail.com
Marja-Leena Tiitinen, tiitinen90@hotmail.com
Jan Erik Ågren, jan.erik.agren@kristdemokraterna.se
Jane Tenga, jate77@hotmail.com
Åsa Samuelsson, asa.b.samuelsson@gmail.com

Stiftsfullmäktigegruppen 2018-2021:

Stiftsfullmäktigegruppen

Torbjörn Aronson, Uppsala (ledamot), Jan Erik Ågren, Uppsala (ersättare)
Iris Denstedt-Stigzelius, Knivsta (ledamot), Göte Waara, Rimbo (ersättare)

Kommentarer inaktiverade.