Stockholms stift

Kontakt för Stockholms stift
Ewonne Ekmyr Göransson
08-530 334 78
070-755 42 73
svend.goransson@bredband.net

 

Hej!

Nu lyser vårsolen in genom fönstret. Vårlökar tittar upp och sprider glädje. De nya kyrkoråden och fullmäktigen har tagit form.

Hoppas att du haft en bra start på den nya perioden.

I styrelsen har vi jobbat med att vi på bästa sätt kan bidra i stiftet, funnits som stöd och hjälp till olika församlingar i olika processer, samtalat omkring vision, sammanställt valarbetet och vidarekopplat till Riks, förbundsstyrelsen m.m.

Nu är också många församlingar igång med att skriva Församlingsinstruktion som ska beskriva deras arbete och vilka behov som finns i närområdet, vad är det att vara kyrka är en stor fråga just nu. Instruktionen ska innehålla Handlingsplaner för hur arbetet ska genomföras.

Det sker också stort arbete med att göra Barnkonsekvensanalys på de beslut som fattas. Mycket att lära in men också att inspireras av.

Med vänlig hälsning

Elisabet Hillbratt
Ordförande

 

Kyrkans röst behövs i vårt moderna samhälle

Svenska kyrkan har genom århundraden varit en stark röst och en enande kraft i samhället. Många har i kyrko- och församlingsgemenskapen sökt och funnit inre och yttre ro och stillhet. Kyrkan har genom åren ofta varit stridbar och tydligt engagerat sig i aktuella samhällsfrågor.

Kristdemokrater för en levande kyrka i Stockholms stift anser att Svenska kyrkan måste fortsätta att vara en stark kraft i det svenska samhället. Den kraften behövs i samhällsdebatten för att påverka samhällssynen och synen på medmänniskan utifrån kärleksbudet. Det är en uppgift för såväl små som stora församlingar och på alla nivåer inom kyrkan. Kyrkans uppgift bör också vara att ta strid för den enskilda människan och ge henne tillit och tro på sin egen förmåga.


Valmaterial

Stockholms-stift


Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Stockholms stift

 

Val till stiftsfullmäktige

Stockholms stift

 

Val till kyrkofullmäktige

Botkyrka församling

Enskede-Årsta församling

Farsta församling

Gustav Vasa församling

Hedvig Eleonora församling

Huddinge pastorat

Hässelby församling

Högalids församling

Järfälla församling

Nacka församling

Oscars församling

Skärholmens församling

Solna församling

Sundbybergs församling

Vantörs församling

Vällingby församling

Västerleds församling

Kommentarer inaktiverade.