Skara stift

Vi vill ha en kyrka där tron på Jesus utgör grunden och där alla lemmar i Kristi kropp används på det sätt de är avsedda för. Detta innebär bland annat att vi vill att:

  • Möjlighet till fördjupning i tron ska vara en självklarhet för alla som är engagerade i eller deltar i kyrkans olika verksamheter.
  • Att ideellt medarbetarskap premieras och utvecklas.
  • Att Kristi kärlek manifesteras i form av stöd och hjälp till utsatta i vårt samhälle och världen men även genom att alla känner sig välkomna till kyrkans olika aktiviteter.
  • Att valen till kyrkans styrande organ görs om så att man på valdagen kan rösta på personer man har förtroende för oavsett vilken nomineringsgrupp personen tillhör. Kyrkan ska byggas underifrån, av enskilda individer, och inte styras av olika intressegrupper och partier.

Vidare anser vi det självklart att kyrkan ska vara föregångare i form av att förvalta skapelsen på ett miljöriktigt och hållbart sätt.

Kontakt:

Helena Klahr Fast

073-929 50 11
helena.klahr@comhem.se

Valmaterial

Skara-stift


Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Skara stift

Val till stiftsfullmäktige

Billing valkrets

Falköpings och Hökensås valkrets

Kulling valkrets

Kålland-Kinne valkrets

Redvägs och Ås valkrets

Skara-Barne valkrets

Vadsbo valkrets

Väne valkrets

 

Val till kyrkofullmäktige

Trollhättans pastorat

Kommentarer inaktiverade.