Lunds stift

Lunds stiftskrets av Kristdemokrater för En levande kyrka

Dags att avstå vigselrätten!

Landets statsminister, socialdemokraten Stefan Lövén, vill införa vigseltvång för landets präster.

Tidigare i sommar sade han i en intervju i Kyrkans tidning att alla präster ska tvingas viga samkönade, oavsett prästens egen inställning till samkönade äktenskap.

Tala om att den sedan år 2000 avskaffade statskyrkan är på väg tillbaka.

Efter en uppslitande inomkyrklig strid för knappa tio år sedan svängde landets biskopar från att avvisa samkönade äktenskapet till att acceptera sådana. Detta blev också Kyrkomötets beslut.

Samtidigt kom de olika fraktionerna överens om att präster inte skulle tvingas viga personer av samma kön om det stred mot prästens egen övertygelse. Kyrkoherdar skulle, om det stred mot deras övertygelse, se till att det fanns någon annan präst som kunde viga det samkönade paret.

Det är vad som kallas löftet till prästerna. Dessutom beslutat av kyrkans högst beslutande organ – Kyrkomötet.

Men nu har landets statsminister, socialdemokraten Stefan Lövén, blandat sig i Svenska kyrkans inre arbete och talat om var skåpet ska stå.

I och för sig har staten ett intresse att genom civilrättslig lagstiftning veta vem som hör samman med vem. Detta har betydelse för arvsordning, försäkringsfrågor och vem som är far till födda barn. Men där slutar statens intressen.

I de flesta europeiska länder är civiläktenskapet förhärskande. Efter en borgerlig ceremoni registrerar staten äktenskapet och kyrkan kan ge välsignelse.

I Sverige har dessa två funktioner samlats i ett.

För att stoppa socialdemokraternas och kanske också statens klåfingrighet måste äktenskapsfrågan behandlas på nytt.

Inför civiläktenskap. Staten registrerar äktenskapet och även samkönade par.

Kyrkan välsignar de par som vill ha kyrklig välsignelse.

Och däremellan är en artskillnad som politiker inte ska lägga sig i.

Bo Herou, Christer Unosson

Kristdemokrater i Svenska kyrkan/för en levande kyrka

————————————————————————————–

Kristdemokrater i Svenska kyrkan vill verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv. Vi vill arbeta för en levande kyrka för hela familjen. Detta sker genom olika former av undervisning t ex barngrupper, konfirmandundervisning, Alphagrupper och bibelstudier.

Denna undervisning måste få en förankring i gudstjänster, där alla känner sig välkomna. Konceptet Messy Church är ett exempel på ett generationsöverbryggande och barnvänligt missionskoncept för alla åldrar med Jesus i centrum.

Där det är möjligt bör församlingen kunna driva kristna förskolor och skolor, gärna i samverkan med andra samfund. Körernas viktiga roll ska lyftas fram.

Vi vill verka för Kristi kyrkas enhet. Svenska kyrkan ska generöst upplåta sina kyrkor och andra lokaler för olika kyrkor som etableras i takt med att allt fler människor söker sig till vårt land.

En levande kyrka ska tala klarspråk när mänskliga rättigheter kränks. Kyrkan ska värna livet från dess början till dess slut.

——————————————————————————

Svar från Kristdemokrater i Svenska kyrkan

  1. Vilken är den enskilt viktigaste frågan för er i detta kyrkoval?

Svenska kyrkan ska verka för levande församlingar med ett rikt diakonalt arbete och gudstjänstliv.

  1. Hur ser er vision av Svenska kyrkan/Lunds stift ut om fyra år – och hur förverkligar ni den?

Vi vill ta vara på den nyfikenhet som finns på kristen tro och att det erbjuds samtalsgrupper, typ Alpha, i varje pastorat.

Vi har en vision om att fler lekmän ska bli engagerade i Svenska kyrkan, därför vill vi att sammanläggningar av församlingar upphör.

  1. Hur vill ni förvalta Lunds stifts ekonomi under mandatperioden?

Stiftet ska prioritera på sina viktigaste uppgifter: mission, diakoni, gudstjänst och undervisning i kristen tro.

  1. Vilken roll ska Svenska kyrkan spela i vårt samhälle?

Svenska kyrkan ska förmedla tron på Jesus, närhet, tröst och omsorg och dela livet med varandra.

  1. Varför ska man rösta på just er?

Vi kommer verka för EN LEVANDE KYRKA, en kyrka för hela familjen, vi står upp för alla människors lika, unika och okränkbara värde och vill verka för kyrkas enhet.

 

Förtroendevalda 2019

Styrelsen

 Alve-Svensson_webb Ordförande Alve Svensson

0725-67 65 00,
0703-75 76 44,
044-22 80 08

alve.svensson@svenskakyrkan.se,
alvesvensson@hotmail.com

 Arne_webb 1:e vice ordförande Arne Palmqvist

 

2:e vice ordförande tillika sekreterare Bo Herou

0708-36 53 25

bo.herou@onslunda.nu,
haradsdomaregarden@onslunda.nu

Cecilia-Engström Kassör Cecilia Engström

073-683 99 90

cecilia.engstrom@kristdemokraterna.se

Sten-Johansson_webb Ledamot Sten Johansson

070-745 15 11

stenprost@telia.com

Bengt-Jarring_webb Ledamot Bengt Jarring

073-334 98 41

bengt.jarring@hotmail.com

Ingvar-Nilsson_webb Ledamot Ingvar Nilsson

070-362 18 66

ingvar_bin@hotmail.com

Ledamot Bente Unosson

070-549 66 14

ramnekarr@crossnet.se

 

Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Lunds stift

 

Val till stiftsfullmäktige

Frosta och Rönnebergs valkrets

Helsingborgs Luggude Åsbo och Bjäre valkrets

Karlskrona-Ronneby Listers och Bräkne valkrets

Malmö valkrets

Torna och Bara valkrets

V Göinge Ö Göinge Villands och Gärds valkrets

Vemmenhögs Österlens och Skytts valkrets

 

Val till kyrkofullmäktige

Höllvikens församling

Lövestads församling

Sjöbo församling

Kommentarer inaktiverade.