Luleå stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

KR styrelse Luleå stiftskrets 2020

Conny Sundström, ordförande, 072-702 47 47
jac.sundstrom@telia.com
Luleå, Lule kontrakt

Lars Palo, sekreterare, 073-073 61 95
larspalo42@gmail.com
Luleå, Lule kontrakt

Birgit Hedman, 070-644 06 27
birgit.e.hedman@gmail.com
Umeå/Boliden, Skellefte kontrakt

Ronny Thellbro, 070-342 16 02
ronthell@live.se
Vilhelmina, S Lapplands kontrakt

Kristina Töyrä, 070-678 34 99
kritoy53@gmail.com
Kiruna, N Norrbottens kontrakt

Helén Lindbäck, 073-048 53 86
helen_prast@hotmail.com
Piteå, Pite kontrakt

Helen Salomonsson, 070-130 20 11
helen.k.salomonsson@gmail.com
Umeå, S Västerbottens kontrakt

 

         ERSÄTTARE    

Sture Eriksson, vice ordförande, 070-619 60 43
Röbäck, S Västerbottens kontrakt
sture.eriksson@me.com

Katarina Norberg, 070-215 07 51
kattis.norberg@svenskakyrkan.se
Vilhelmina, S Lapplands kontrakt

Maritha Slottenholm, 070-550 03 95
slottenholm.m@telia.com
Luleå, Lule kontrakt

—————————————————————————————————————–

 

Kassör: Jarl Nordström, 018-34 61 48, 070-616 33 94        jarl.nordstrom@hotmail.com
Medlemsavgift för 2020 är 100 kr, betalas till Kristdemokrater för en Levande kyrka:
Bankgiro 5729 – 6048. Tidigare medlem anger: L-å + Förnamn + Efternamn
Ny medlem anger: Namn + Fullständig adress.

Valberedning:

Ulf Viklund, Luleå, ordförande, 070-876 56 70                       ulfv70@gmail.com
Anders Strömdén, Umeå                                                     anders.ast@mejlahem.se
Carin Gruffman, Umeå                                                        carin.gruffman@hotmail.se

Vakant

Sammanträdena sker via Zoom videokonferens

(Alternativt: Conference Call 08-124 107 04 kod 388 552#)


Kommentarer inaktiverade.