Luleå stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

VÅR VISION för Svenska kyrkan – EN LEVANDE OCH ÖPPEN KYRKA, där många är inspirerade av evangeliet om Jesus Kristus.

Styrelsen i Luleå stift

Ordinarie
 Lars Palo Ordförande

Lars Palo
0920-614 38
073-073 61 95
lars_palo@bredband.net
Luleå, Lule kontrakt

Vice ordförande

Ronny Thellbro
070-342 16 02
070-346 81 50
ronthell@live.se
Vilhelmina, S Lapplands kontrakt

Annica Berglund
073-732 69 68
0921-694 07
berglund.annika@gmail.com
Boden, Lule kontrakt
  Torbjörn Arvidsson
090-77 33 48
070-528 23 51
torbjörn.arvidsson@crossmail.se
Umeå, S Västerbottens kontrakt
Stig Töyrä
070-637 13 49
stig.toyra@mejl.be
Pajala, N Norrbottens kontrakt
  Helén Lindbäck
073-048 53 86
0911-621 39
helen_prast@hotmail.com
Piteå, Pite kontrakt
Olav Eriksson
073-043 86 85
olav.eriksson@gmail.com
Ersmark, Skellefte kontrakt
Anders Åström, adjungerad
070-639 11 07
anders.ast@mejlahem.se
Verksamhetsrevisor
 ERSÄTTARE
Kristina Töyrä
070-678 34 99
0980-194 97
ktoy@skola.kiruna.se
Kiruna, N Norrbottens kontrakt
Conny Sundström
072-702 47 47
0920-801 61
jac.sundstrom@telia.com
Luleå, Lule kontrakt
 Charlotta Burman Charlotta Burman
070-609 03 37
lotbur@hotmail.com
Norrfjärden, Pite kontrakt
 Helen Salomonsson Helen Salomonsson
070-130 20 11
090-210 30
helen.k.salomonsson@gmail.com
Umeå, S Västerbottens kontrakt
Sofia Ingemarsdotter
singemarsdotter@hotmail.com
Vilhelmina, S Lapplands kontrakt
Vakant
Skellefte kontrakt

Kassör: Jarl Nordström, 070-018-34 61 48, 070-616 33 94, j.g.nordstrom@gmail.com

Medlemsavgift för 2018 är 100 kr, betalas till Kristdemokrater för En levande kyrka:

Bankgiro 5729-6048. Tidigare medlem anger: LÅ + Förnamn + Efternamn

Ny medlem anger: Namn + Fullständig adress.

Valberedning:
Ulf Viklund, Luleå, ulfv70@gmail.com
Anders Åström, Umeå, anders.ast@mejlahem.se
Karin Gustafsson, Nyåker, karin.b.gustafsson@svenskakyrkan.se
Kirsi Riikola, Boden, kirsi.riikola@hotmail.com
Ledamot i stiftsfullmäktige, Kattis Norberg, kattis.norberg@svenskakyrkan.se
Ersättare, Birgit Hedman, birgit.e.hedman@gmail.com


Kommentarer inaktiverade.