Härnösands stift - Kristdemokrater för En levande kyrka

Birgitta Sedin Birgitta Sedin En öppen och levande folkkyrka. En kyrka som satsar på barn och ungdomar med ett stort engagemang för musik och körverksamhet. En kyrka med låga trösklar och högt i tak, vara diakonal och värna om de svaga och utsatta i samhället. En kyrka där gudstjänster berör, ger livsmod och glädje genom ett rikt gudstjänstliv och varierande gudstjänstformer. En kyrka där alla frågor får ställas och livets glädje och sorg tas på allvar.
Sverker Ågren Sverker ÅgrenVill utveckla Svenska kyrkans roll som aktör i den sociala ekonomin, t.ex. som vårdgivare i äldrevård och frivilligt socialt arbete. Kan få fler människor närmare församlingsgemenskapen. Vill att församlingen är så levande och öppen som det går. I den nya strukturen vi nu genomför anser jag att regel om att beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå ska styra. Kyrkans röst för internationell solidaritet och mänskliga rättigheter är viktig.
Anders Mähler Anders Mähler 

  • En levande kyrka öppen för alla, en kyrka med låga trösklar och högt i tak.
  • En diakonal kyrka som värnar om de svaga och utsatta i samhället.
  • En kyrka som satsar på arbete bland barn och unga -kyrkans framtid.
  • En kyrka med ett rikt gudstjänstliv och varierande gudstjänstformer.
  • En kyrka med ett internationellt och globalt engagemang.
Hansa Hans-Olof Andersson För mig står Individen i centrum och därmed den sociala omsorgen. Svenska kyrkan har genom åren förändrats, men alltid varit aktuell för verksamhet i alla åldersgrupper och i människors olika livssituationer. Detta sker genom barn-och ungdomsverksamhet, sociala möten i vardagens puls, stöd i sorg och glädje och en miljö för samvaro och lugn. För mig handlar kyrkovalet om att utveckla Svenska kyrkan till att bli ännu mer levande och aktuell i människors tillvaro.

Kontakt:

Birgitta Sedin
0706-54 72 89
birgitta.sedin@sensus.se


Valmaterial

Härnösands-stift


Valsedlar till kyrkoval 2017

Val till kyrkomötet

Härnösands stift

Val till stiftsfullmäktige

Samtliga valkretsar

Val till kyrkofullmäktige

Sundsvalls församling

Kommentarer inaktiverade.