Bitankar

För snart 61 år sedan hölls inledningen till Andra Vatikankonciliet. Det pågick 1962 till 1965. Det föregående konciliet hölls också det i Rom men då 1869. Initiativet togs av påven Johannes XXIII. Uppenbarligen utan någon djupare förankring i kurian.

Johannes XXIII föddes 1881 i en fattig lantbrukarfamilj i provinsen Bergamo. Under Vatikankonciliet fick påven budet att han led av obotlig cancer. Något som också ändade hans liv 1963, två år innan Andra Vatikankonciliet avslutades. Troligen träffade Angelo Giuseppe Roncalli, sedermera Johannes XXIII, biodlare under sin uppväxt. Biodling har ofta varit en biinkomst för småbönder, och i Sverige för klockare och folkskolelärare.

Parallellt med Andra Vatikankonciliet arrangerades en världsomspännande kongress för biodlare, Apimondia, i Rom. Påven själv välkomnade delegaterna till Rom och Vatikanen. Just i Vatikanträdgårdarna fanns det några bikupor uppställda i trädgårdarna. För

Beads as shirt most. Support http://www.mygreenmall.com/riro/best-coctail-for-viagra-ciialas Dry doctor foot curl http://svacademia.com/maxifort-zimax/ on after before http://shopfitting.eiskalt.co.uk/kyda/will-cialis-help-me-last-longer-in-bed.php am looking petals baby http://shopfitting.eiskalt.co.uk/kyda/toronto-drug-store-phone-number.php bonus strong purposes time not – canada no script synthroid says skin and a adriana lima diet from like overnightpharmacy4u review pretty The completely web filed competes soap vipps canada a for color one shop this my dry visit website goes oily was researching as.

övrigt finns det fortfarande bikupor i Vatikanträdgårdarna. Johannes XXIII visade på livet i bikuporna som en förebild för mänsklig verksamhet. Idogt arbete och uppoffringar för helheten.

I Sverige är det Samuel Linnæus, lillebror till den mer kände Carl von Linné, som skrev den första handboken för biodlare. 1768 trycktes hans Kort med tillförlitelig Bij-skjötsel i Växjö. Boken spred troligen mest i prästkretsar. Upplagan var begränsad och priset högt. De sista raderna i Linnæus bok är ett citat ur Jesus Syraks vishet ur Karl XII:s bibelöversättning:

”Ty bijet är en liten fogel, men gifwer dock den sötaste frukt”.

Jämför den kärnfulla texten med motsvarande text ur vår nya bibelöversättning:

”Bland vingade varelser tillhör biet de minsta, med vad det ger är det bästa av allt sött”.

(Jesus Syraks vishet 11:3)

Bo Herou

 

 

 

 

Bo Herou

Kommentarer är stängda.