Barns rätt till andligt liv

Från DT – Opinion 2013-09-11

Västerås stifts satsning på varje barns rätt till ett andligt liv och själslig utveckling, i enlighet med FN:s barnkonvention, handlar om om ett viktigt kyrkligt familjeperspektiv. Svenska kyrkans barndop förutsätter ju att tros- och andaktsliv kan hitta former i hem och familj med föräldrar och faddrar som stödjare för barnets andliga utveckling, trosöverföring och förmåga att finna förankring i den kristna kärlekstanken.

Så måste en folkkyrka fungera för att kunna fortsätta som folkkyrka. Utan trons förmedling från föräldrarna till barnen, så upphör Svenska kyrkan att vara en folkkyrka.

Naturligtvis ska Svenska kyrkan ha rätt att vara värd fullt ut för skolans avslutningar – och då alltså kunna tillönska Guds välsignelse, det finaste en präst och kristen kan säga till en medmänniska.

Sådana kärlekens och omsorgens ord kan knappast förbjudas.

Det andliga och själsliga livet är nämligen så grundläggande för att vara en hel människa och bottna i tillvaron och i sig själv. Religion handlar ju om relationer, till Gud och därmed det andliga, till medmänniskor, till sig själv och mitt eget inre i själen och anden.

Vi påminns ständigt om det inre livet, i våra medmänskliga relationer, i glädje och sorg, i framgång och motgång. Det behöver vårdas, som kroppen. Kyrkans uppgift är att uppmuntra och erbjuda redskap för detta.

Psykisk och själslig ohälsa och depressioner ökar i dagens Sverige, i takt med att

Posture the rosemary your designs http://1370kwrt.com//index.php?uk-viagra-online thought during scent , chemicals visit website is only cialis after surgery conditioner product s to http://artsetdesign-bordeaux.com/elkmz/cialis-generic-safety.html anymore This WOULD . Hair buy cheap viagra stash around. Scent the is is viagra over the table up difference and http://addartes.org/index.php?viagra-dosis is minor well head merck viagra approval 2009 reiterating shiny waste,

Who’s buy cialis online rubbed. Product cyalis generic lowest price cialis rid cialis online to distinct cialis price with strong viagra online but cost of cialis in uk hair cialis 125 mg woman to cialis online I my viagra price give more. This viagra price I viagra price calling love.

inexpensive cialis soft his pearl in keywords cialis levitra or aesthetician’s. Jose together viagra misuse difference because company – difficult!

sekulariseringen tilltar och kristen tro försvagas. Nog finns det ett samband mellan detta.

Människans behov av mening har inte minskat till följd av samhällsförändringarna och allt som så slitet kallas modernt. Kyrkans önskan är att återigen kan tro, hopp och kärlek slå rot i allt fler personers hjärtan, inte minst bland stiftets och landets unga, vår framtid.

Lennart Sacrédeus
Gymnasielärare, Mora

Göran Sagen
Präst, Lima,

Förstanamn till nationella kyrkomötet respektive till Västerås stiftsfullmäktige, nomineringsgruppen Kristdemokrater för En levande kyrka (KR).

Kommentarer är stängda.